FIRO-B

FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation – Behavior)

FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation – Behavior) este un test psihologic dezvoltat pentru a explica felul în care nevoile personale afectează relaţiile interumane. Acesta măsoară nivelul de interacțiune pe care o persoană și-l dorește atunci când se pune problema de socializare, ca și gradul de leadership și responsabilitățile pe care este dispusă să și le asume, alături de deschiderea înspre relații mai apropiate. Creat inițial pentru evaluarea modului de lucru în echipă al personalului militar, FIRO-B este acum folosit cu succes ca o componentă esențială a multor programe de dezvoltare organizațională.

Acest instrument contribuie la înțelegerea comportamentului uman în relațiile cu ceilalți. Testul FIRO-B poate fi folosit în combinație cu alte instrumente psihometrice, cum ar fi testul MBTI, și integrat într-o varietate de soluții pentru îmbunătățirea performanței la nivelul organizațiilor.

Caracteristici cheie și aplicabilitate

FIRO-B oferă informații exacte și utile, astfel încât echipele executive să poată înțelege interacțiunea la nivelul echipelor sau al organizației. Acesta punctează nevoile unei persoane, stilurile de relaționare și comportamentul.

Instrumentul abordează comportamentele din perspectiva a 3 nevoi interumane:
 • Apartenenţa – formarea de noi relaţii şi interacţiune cu oamenii. Determină gradul de interacţiune şi de afirmare pe care un individ le doreşte;
 • Controlul – luarea deciziilor, influenţa şi puterea de convingere între oameni. Determină măsura în care o persoană îşi doreşte să aibă putere sau să domine;
 • Afectivitatea – stările emoţionale şi relaţiile afective între oameni. Determină gradul de apropiere pe care îl caută o persoană.
FIRO-B este excelent pentru:
 • Programele de teambuilding și coaching
 • Programe de dezvoltare a competențelor de management și leadership
 • Managementul conflictelor
 • Evaluarea compatibilității membrilor unei echipe
 • Evaluarea stilului de management, a dinamicii echipei și a culturii organizaționale

Acesta poate fi folosit eficient ca instrument de sine stătător sau în combinație cu instrumentul MBTI.

Beneficii și puncte forte

Rezultatele testelor FIRO – B ajută o persoană:
 • Să-și controleze comportamentul şi efectele acestuia, fie că deține o poziţie de lider sau de subordonare
 • Să recunoască cauzele stagnării sau ale conflictelor şi posibilele soluţii, pe plan profesional sau personal
 • Să înţeleagă şi să respecte contribuţiile personale ale tuturor membrilor organizaţiei
 • Să crească eficienţa printr-o bună evaluare a dinamicii interumane la locul de muncă
 • Să răspundă nevoilor şi stilurilor celorlalţi
 • Să identifice motivațiile care stau la baza comportamentului oamenilor
 • Să identifice tensiunile dintre modul în care o persoană îi tratează pe ceilalți și cel în care îi place să fie tratată.
Din punctul de vedere al organizației, FIRO-B s-a dovedit un instrument eficient folosit pentru a identifica:
 • Opţiuni de creştere a eficienţei angajaților și a echipei
 • Soluții de motivare a angajaților și îmbunătățire a dinamicii relațiilor din cadrul grupurilor
 • Identificarea potențialului de dezvoltare al angajaților
 • Soluții de creștere a gradului de retenție a angajaților