Diagnoza organizationala

Home / Serviciile noastre / Diagnoza organizationala

DIAGNOZA ORGANIZAȚIONALĂ – primul pas pentru succesul durabil

Care sunt problemele cu care se confruntă organizațiile din ziua de azi? Trebuie să își folosească resursele în mod eficient, să se adapteze rapid la schimbări și sunt sub presiunea constantă de a obține rezultate mai bune. Cu toate acestea, atunci când sunt puse în fața nevoii de schimbare, companiile trebuie înainte de toate să își formeze o imagine clară, completă si obiectivă asupra situației în care se află, dar și a felului în care toate elementele componente ale unei organizații interacționează între ele. Aici intervine diagnoza organizațională, ca parte din etapa de planificare a procesului de transformare.

Diagnoza scoate în evidență segmentele unde organizația performează cel mai bine și pe cele asupra cărora este nevoie să se intervină, identificând totodată soluțiile adecvate de corecție. Procesul de diagnoză Sta.RPerformining permite o examinare profundă, care ajută organizațiile să conștientizeze toate elementele structurale care îi influențează funcționarea.

Situațiile și segmentele unde este aplicată

 • Schimbări ale mediului economic și perioade de criză
 • Reorganizări ale activității, procese de îmbunătățire a eficienței
 • Restructurări la nivel de funcțiuni sau la nivel de organizație
 • Situații de conflict între angajați și conducere
 • Pregătirea unei fuziuni sau achiziții, extinderea pe piețe noi
Soluția practică Sta.Rperformining poate fi adaptată pentru toate aspectele funcționării unei organizații:
 • Procese de lucru
 • Competențe specifice
 • Leadership și management
 • Implicare și responsabilitate
 • Motivare și satisfacție
 • Stabilirea obiectivelor
 • Strategii și politici manageriale
Procesul poate fi implementat pentru oricare dintre ariile de interes ale organizaţiei și la orice nivel:
 • Individual
 • Grup, departament, echipă
 • Organizație

Ce instrumente folosim?

În cadrul planului de diagnoză pe care îl personalizăm pentru situația și nevoile specifice ale fiecărui client, folosim un set optimizat de instrumente de evaluare calitativă și cantitativă:

 • Chestionare adaptate la complexitatea și specificul activității analizate;
 • Cercetare/diagnoză cantitativă (la nivel de grup și organizație);
 • Focus grup cu grupuri interdepartamentale;
 • Centre de evaluare și dezvoltare;
 • Interviu individual;
 • Profil MBTI;
 • Profil FIRO-B;
 • Profil Thomas Kilman;
 • Evaluare 360º.

Aceste instrumente ne permit atât să surprindem imaginea reală de ansamblu, cât și detaliile importante care influențează în mod dramatic performanța organizației.

Proces și rezultate

Această soluție implică un proces complex de colectare a datelor din interiorul organizației. În funcție de dimensiunile și complexitatea companiei, un proces complet de diagnoză poate dura până la câteva luni.

Pe baza datelor strânse, este pregătit un raport complet ce conține rezultatele concrete obținute și interpretarea lor. Raportul va conține de asemenea și o listă de intervenții recomandate pentru corectarea sau îmbunătățirea segmentelor de activitate examinate.

Read our Case Study on DIAGNOZA ORGANIZAȚIONALĂ – primul pas pentru succesul durabil