MBTI

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) este un instrument psihometric puternic care măsoară tendințele și preferințele oamenilor în ceea ce privește perceperea și folosirea informațiilor în luarea deciziilor.

MBTI reflectă componentele personalităţii umane, vizibile în majoritatea activităţilor din viața personală și cea profesională.

Este, așadar, un instrument important de evaluare a comportamentului.

Caracteristici cheie și aplicabilitate

De-a lungul ultimilor 40 de ani, sute de studii internaționale cu privire la tipurile de personalitate au dovedit nivelul ridicat de precizie și validitate al instrumentului MBTI. Acesta este unul dintre instrumentele cel mai frecvent menționate și utilizate în analizarea stilurilor de lucru și a relațiilor umane și, datorită ariei extinse de aplicabilitate și eficienței ridicate, a devenit un instrument aproape indispensabil pentru organizațiile care derulează programe de evaluare si dezvoltare a carierei angajaților.

Potrivit MBTI, profilul unei persoane este construit pe baza a 4 dimensiuni ale personalității umane:
 • Modul în care interacționează cu mediul și cum își canalizează energia – Extravert (E)/Introvert (I)
 • Felul în care percepe și extrage informațiile din mediul înconjurător– Senzorial (S)/Intuitiv (N)
 • Modul în care ia deciziile, folosind logica sau raportânu-se la oameni – Rațional (T)/Sentiment (F)
 • Modul în care interacționează cu mediul înconjurător pe parcursul procesului de decizie, planificat sau spontan – Judicativ (J)/Perceptiv (P)

Ariile de aplicabilitate și punctele forte

Rezultatele și interpretarea datelor furnizate de MBTI contribuie la găsirea soluțiilor pentru:
 • Îmbunătăţirea comunicării între membrii unei echipe și la nivelul organizației
 • Managementul eficient al conflictelor
 • Îmbunătăţirea modului în care sunt rezolvate problemele și în care se iau deciziile
 • Planificarea şi coordonarea schimbărilor în cadrul organizaţiei
 • Recunoaşterea şi combaterea stresului
 • Dezvoltarea continuă a competențelor și planificarea carierei
 • Creșterea eficienței la nivelul echipelor
 • Dezvoltarea culturii organizaţionale
Beneficii cheie:
 • Aplicarea unei structuri logice și coerente pentru identificarea și analizarea tipurilor de personalitate ale oamenilor din organizație
 • Evidențierea punctelor forte ale unei persoane
 • Furnizarea de informații pe baza cărora managerii să poată oferi feedback eficient
 • Sprijin pentru înțelegerea de sine și descoperirea stilului de lucru al celorlalți
 • Dezvoltarea inteligenței emoționale
 • Încurajarea îmbunătățirii continue și susținerea culturii orientate către schimbare