Strategia de business

Home / Serviciile noastre / Strategia de business

STRATEGIA DE BUSINESS – sprijinim companiile să-și definească direcția

Definirea strategiei de afaceri este un pas esențial pentru o organizație, având în vedere că prin acest pas, se creează bazele unui întreg proces decizional, iar liderii companiei primesc busola de care au nevoie astfel încât să păstreze direcția corectă a afacerii. Nu este însă suficient doar să ai o strategie, succesul depinde și de capacitatea de a defini și urmări o strategie pragmatică și coerentă, având o hartă clară a resurselor de care va avea nevoie compania și un set de priorități-cheie pentru atingerea performanței.

Rolul nostru este de a facilita procesul de construire a strategiilor de afaceri care generează rezultate concrete, prin valorificarea oportunităților de creștere ale organizațiilor. Sta.RPerformining sprijină directorii și echipele de management în găsirea răspunsurilor corecte la întrebări cheie privind viitorul afacerilor pe care le conduc, definirea cadrului strategic și planificarea dezvoltării pe termen lung.

Când și de ce s-ar putea să ai nevoie de ajutor cu strategia de business

 • Compania se află la începutul activității
 • Există nevoia de dezvoltare pe piețe sau domenii noi de business
 • Pregătirea unui proces de achiziție sau fuziune
 • Lansarea unui proces de rebranding
O strategie coerentă asigură:
 • Claritate în direcționarea întregii activăți de management
 • Fundația pe care se construiește întregul plan de activitate
 • Cadrul clar, coerent şi unitar pentru procesul decizional, facilitând obținerea suportului necesar în interiorul organizației
 • Baza pentru dezvoltarea activității de comunicare a obiectivelor și acțiunilor organizației, în interior și în afara ei
 • Nivel mai bun de angajament, motivare și implicare din partea angajaților, alinierea la o misiune comună
 • Baza pentru definirea standardelor de lucru, monitorizarea și evaluarea performanțelor companiei
 • Crearea mecanismelor interne eficiente și structurate pentru atingerea obiectivelor de afaceri

Instrumente și abordare.

Atunci când creăm o soluție personalizată pentru fiecare companie folosim cadrul strategic ce cuprinde:

Viziunea – definește ceea ce organizația intenționează să devină (direcțiile și așteptările ce oferă cadrul de definire a strategiei);

Misiunea – definește scopul fundamental al organizației, activitatea curentă și competențele, precum și modul de a acționa pentru îndeplinirea viziunii;

Valorile – setul de valori pe care organizația le respectă ca fundament al comportamentului, caracterului și culturii organizaționale;

Direcțiile strategice – direcțiile generale de definire a proiectelor strategice.

Instrumente de analiză:

 • Analize SWOT și GAP
 • Analize de atractivitate a industriei și a pieței
 • Seturi personalizate de instrumente integrate, recunoscute de standardele internaționale

Esențial pentru rezultatul procesului de construire a strategiei pe termen mediu sau lung este implicarea efectivă și activă a resurselor interne ale organizației, pe care o încurajăm la fiecare pas din acest proces.

Proces și rezultate

Implementăm un proces în 3 pași:

1) Înțelegerea mediului extern, nivelului de performanță, situația curentă, riscurile și capabilitățile organizației. Începem cu o analiză aprofundată a contextului intern al companiei și a pieței.

2) Definirea destinației dorite: obiectivele stabilite la nivelul întregii organizații și al fiecărui departament.

3)Definirea parcursului strategic pentru atingerea obiectivelor: identificarea provocărilor pentru fiecare segment de business și construirea proiectelor strategice și a planurilor de acțiune. În această etapă sunt evaluate diferite scenarii pe baza potențialului pe care îl au pentru atingerea obiectivelor de business.

Obținerea unei strategii de business detaliate, aplicabile și orientată către performanță nu este singurul avantaj al parteneriatului cu echipa Sta.RPerformining. Procesul pe care îl facilităm ajută organizațiile și în următoarele contexte:

 • să-și clarifice obiectivele pe termen lung, prioritățile și resursele
 • să decidă segmentul de afacere în care vor activa
 • să pună bazele pentru crearea avantajelor competitive pe termen lung
 • să identifice exact sarcinile de management pentru întreaga organizație și pentru fiecare departament
 • să clarifice tipul de profit asigurat pentru diverși actionari
 • să-și formuleze clar intenția de afacere
 • să-și dezvolte și să mențină competențele cheie
 • să facă investiții bine plasate în dezvoltarea acelor resurse capabile să le consolideze avantajele competitive

Case Study on STRATEGIA DE BUSINESS – sprijinim companiile să-și definească direcția