Optimizare organizationala

Home / Serviciile noastre / Optimizare organizationala

OPTIMIZARE ORGANIZAȚIONALĂ – stimularea creșterii prin îmbunătățirea preciziei și a controlului operațional

Mediul în care funcționează azi companiile este marcat de multe incertitudini. Iar pentru a rămâne competitive, acestea au nevoie să construiască modele de organizare solide, clar definite, adaptate la strategia lor de afacere și la provocările economice. Se spune că fiecare organizație este de fapt perfect modelată să producă exact rezultatele pe care le obține. Iar consultanții noștri pot identifica schimbările structurale pe care directorii executivi trebuie să le ia în considerare pentru a optimiza operațiunile interne ale organizațiilor lor și pentru îmbunătățirea performanței acestora.

Sta.RPerformining oferă suport complet pentru modelarea și optimizarea unui business. Soluția pe care o construim explorează trei coordonate principale ale cadrului organizatoric – structura, sistemele și procesele.

  • Strategie
  • Structură
  • Sisteme
  • Procese
  • Oameni/Resurse Umane

Când trebuie apelat la o soluție de optimizare organizațională

 • Atunci când organizația nu mai este competitivă din cauza lipsei de performanță a proceselor, a sistemelor și a structurii existente
 • Atunci când se fac modificări în strategia organizației
 • În perioadele de criză sau când au loc schimbări dramatice pe piață

Având însă în vedere incertitudinea și transformările economice continue care au loc în procesul de globalizare, nevoia de optimizare a elementelor interne ale organizațiilor tinde să devină, de fapt, permanentă, ceea ce înseamnă că o reîmprospătare ciclică este binevenită.

Abordarea noastră

O organizație funcționează ca un sistem deschis, care primește materii prime, informații, resurse financiare și alte resurse și care are nevoie de forță de muncă pentru a transforma aceste intrări în scopul obținerii unor rezultate – servicii și produse finale. Toate aceste elemente trebuie luate în considerare atunci când se construiește un model de optimizare a performanței. Transformările care au loc în interior se bazează pe:

 1. Procese – definesc felul în care o companie își organizează și implementează operațiunile interne. Într-o organizație pot exista procese de bază, suport sau manageriale;
 2. Structură – organizarea nivelelor de autoritate, de comunicare și responsabilitate din organizație; determină numărul de angajați necesari pentru fiecare poziție, modul în care sunt alocate și coordonate rolurile și responsabilitățile, precum și fluxurile de informații dintre diferitele entități din interiorul organizației
 3. Sisteme – componentele care susțin creșterea eficienței muncii (sisteme IT, logistică, managementul calității, sisteme de evaluare, sisteme de control, etc.)

Proces și rezultate

Intervenția este pregătită plecând de la o diagnoză precisă și profundă a mecanismelor interne, care ne permite să creăm soluția adecvată pentru strategia organizației, mediul în care aceasta activează și ultimele tendințe din industrie. Consultanții noștri evaluează și țin cont întotdeauna de impactul pe care intervenția o are asupra celorlalte elemente ale organizației.

Soluțiile pe care le creăm asigură suportul necesar pentru:

 • Îmbunătățirea performanței proceselor interne, creșterea eficienței structurii și a sistemelor
 • Derularea unei activități coerente, structurate și mai bine organizate la nivelul departamentelor și al întregii organizații
 • Creșterea capacității structurilor interne de a menține controlul asupra operațiunilor și a utilizării resurselor;
 • Îmbunătățirea competitivității și adaptabilității la schimbările de pe piață
 • îmbunătățirea utilizării resurselor
 • Creșterea nivelului de motivare a angajaților și crearea cadrului pentru o evaluare corectă a performanțelor individuale
 • Reducerea dramatică a riscului de supraîncărcare a personalului, care duce la haos și blocaje în activitate

Case Study on OPTIMIZARE ORGANIZAȚIONALĂ – stimularea creșterii prin îmbunătățirea preciziei și a controlului operațional