Dezvoltarea competentelor

Home / Serviciile noastre / Dezvoltarea competentelor

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR – deblocarea potențialului uman în atingerea performanței

Odată ce o companie reușește să își adapteze sistemele și procesele la tendințe și la mediul de business, devine evidentă o altă nevoie: aceea de a dezvolta competențele profesionale ale angajaților săi. Pentru atingerea obiectivelor strategice pe termen lung, o organizație are nevoie de un proces structurat de dezvoltare a resurselor umane, un sistem coerent de management al performanței, un set adaptat de programe de formare și un plan de carieră și succesiune clar definit.

Sta.RPerformining oferă soluții complete, eficiente, de training și dezvoltare, create pentru a crește performanța la nivel individual și de echipă. Am acumulat o experiență solidă și ne-am rafinat metoda de lucru în peste 15 ani de activitate, iar soluțiile pe care le oferim astăzi se bazează pe o mobilizare eficientă a resurselor, care asigură reducerea la maxim a timpului necesar pentru dezvoltarea resurselor umane ale organizației.

De-a lungul timpului am livrat cu succes programe personalizate pentru construirea competențelor cheie ale angajaților și ale echipelor, atât la nivel de management, cât și de execuție. Proiectele pe care le-am dezvoltat au fost adaptate pentru echipe specializate în marketing, vânzări, achiziții, domeniul financiar, suport tehnic etc.

Când ai nevoie să iei în calcul un program de dezvoltare a competențelor?

Formarea și dezvoltarea resurselor umane este o nevoie esențială a organizațiilor, iar noi suntem de părere că această latură a dezvoltării trebuie abordată ca un proces permanent. Există însă și situații când această nevoie se transformă într-un imperativ vital:

  • După o schimbare bruscă a direcției afacerii
  • Dacă au loc schimbări în organizarea personalului (structura ierarhică, responsabilitățile posturilor pe orizontală) și promovări ale angajaților
  • Atunci când compania trece printr-un proces de transformare a structurii, sistemelor, proceselor interne sau o schimbare de tehnologie
  • Atunci când nivelul de performanță al organizației scade sub nivelul dorit

Metodă și instrumente

Lucrăm întotdeauna cu clienții noștri pentru a dezvolta exact soluțiile potrivite de care au nevoie pentru activitatea de gestionare a carierei angajaților și planificarea succesiunii, aliniate la aspirațiile oamenilor și la obiectivele organizației. Atunci când conturăm o soluție de training pentru o companie putem integra un model de competențe profesionale deja existent în companie sau putem, în același timp să definim un model nou, împreună cu conducerea executivă a organizației.

Fiecare program Sta.RPerformining folosește metode interactive de training care întreține entuziasmul în rândul participanților, încurajându-i să se implice în activitățile propuse, să-și descopere și să-și pună în valoare întregul potențial. Pentru materialele de curs și prezentări, propunem formate simple, atractive și ușor de înțeles. Scopul este acela de a ne asigura că noile informații și abilități prezentate sunt ușor de asimilat, dar și de a maximiza impactul produs cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele și competențele participanților la sesiunile de pregătire.

Pentru evaluarea exactă a nevoilor de instruire și a obiectivelor de carieră ale angajaților, folosim un set de instrumente standard de evaluare foarte eficiente:

  • Discuții și evaluări individuale;
  • Monitorizarea tipurilor de comportament;
  • Evaluare 360º;
  • Centru de evaluare.

Proces și rezultate

Plecăm de la un proces de diagnoză riguros a situației existente privind performanțele angajaților, care poate fi aplicat la nivel de individ, echipă și organizație. Procesul cuprinde o evaluare cantitativă și calitativă, având scopul de a identifica nivelul existent al competențelor profesionale, nevoile de formare, potențialul de dezvoltare și dorința de reușită a angajaților/echipei.

Crearea și livrarea soluțiilor de training – procesul:

– Definim obiectivele de business și pe cele privind îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor angajaților, echipelor și/sau a întregii organizații

– Creăm programele de formare și le îmbunătățim continuu pe durata procesului, pentru a ne asigura că satisfac nevoile organizației în orice moment

– Livrăm sesiunile de training

– Furnizăm suportul de coaching și consiliere pentru a ne asigura că procesul de învățare este corect, iar competențele sunt folosite eficient în practică

– Evaluăm programele de training și rezultatele din două perspective: nivelul de dezvoltare al participanților pe care l-am atins și performanța generală a formatorilor și consultanților noștri

Case Study on DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR – deblocarea potențialului uman în atingerea performanței